Tuesday, February 24, 2009

CIRI-CIRI PEKERJA YANG MENJADI REBUTAN MAJIKAN

1. PEKERJA YANG BENAR-BENAR FAHAM DAN MAHIR DALAM KERJAYANYA.
• Sentiasa bangga dengan tugasan yang diberikan.
• Bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya.
• Mudah dikenal pasti oleh mereka yang berurusan dengannya.
• Bila bersara awal, berpeluang menjalankan bisnes sendiri.


2. SENTIASA SEIRING DENGAN MATLAMAT JABATANNYA.

• Sentiasa bersama dengan bosnya untuk mencapai matlamat Jabatan.
• Sanggup menghadapi cabaran dan halangan demi kejayaan Jabatannya.


3.SAYANG KEPADA ORGANISASINYA.

• Sentiasa berminat segala masalah yang dihadapi oleh Syarikat
• atau Jabatannya .
• Mengambil inisiatif merancang kaedah penyelesaian dan
• Mengemukakan kepada ketuanya untuk perbincangan lanjut.
• Sanggup melaksanakan pelan tindakan tersebut
• berdasarkan pengalaman dan kemahirannya.


4.SANGGUP BEKERJA LEBIH

• Bekerja lebih masa; memanjangkan waktu kerjanya.
• Melipatgandakan usahanya lebih daripada rakan-rakan
• tanpa mengharapakan ganjaran lebih.


5.MEMPUNYAI SIKAP YANG TERPUJI

• Bersifat jujur
• Amanah
• Bersikap terbuka
• Bijak berkomunikasi
• Personaliti yang menarik
• Bermotivasi tinggi
• Berakhlak mulia

No comments: